Möten

Kommande möten

Vårmöte 2024


Tidigare möten

2023
Höstmöte, Linköping, Linköpings universitet
Vår- och årsmöte, Karlstad, Karlstad universitet

2022
Höstmöte, Hofors, Ovako AB
Vår- och årsmöte, Stockholm, Jernkontoret

2021
Årsmöte, online

2020
Årsmöte, online

2019
Höstmöte, Stockholm, KTH
Vår- och årsmöte, Sandviken, Sandvik AB

2018
Höstmöte, Kista, Kimab
Vår- och årsmöte, Umeå, Umeå universitet

2017
Vår- och årsmöte, Uppsala, Uppsala universitet

2016
Höstmöte, Linköping, Linköpings universitet
Vår- och årsmöte, Göteborg, Chalmers

2015
Höstmöte, Karlstad, Karlstad universitet
Vår- och årsmöte, Luleå, Luleå tekniska högskola

2014
Vår- och årsmöte, Borlänge, Högskolan Dalarna

2013
Vår- och årsmöte, Stockholm, KTH

Login