Höstmöte i Linköping

Föreningens höstmöte planeras till Linköping den 12:e december.

Deltagarna vid höstmötet 2023, samlade i föreläsningssalen på Konstruktionsmaterial vid Linköpings universitet.

Login