Partners

Partners

Genom åren har SFMT samarbetat med olika organisationer och företag för att arrangera olika evenemang som konferenser och seminarier eller för att uppmärksamma studenters examensarbeten och doktorsavhandlingar.

Listan är lång men balnd föreningens ständiga och återkommande samarbetspartners märks akademiska parter som Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet, Linköpings universitet och Karlstads universitet samt företag och organisationer som SSAB, Sandvik, Ovako och Jernkontoret.

SFMT är den svenska representanten inom den europeiska oragisationen FEMS, the Federation of European Materials Societies.

Login